جستجو

ضوابط جستجو:

محصولات موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

رک 22 یونیت عمق 60 اچ پی آسیا -Rack 22 Unit *60 - HPA

رک 22 یونیت عمق 60 - Rack 22 Unit *60 - HPAارتفاع 112عرض 60 عمق 60استاندارد 19 اینچ پنل های جان..

9,406,000تومان

رک 22 یونیت عمق 80 اچ پی آسیا - Rack 22 Unit *80 HPA

رک 22 یونیت عمق 80 اچ پی ای - Rack 22 Unit *80 HPAارتفاع 112 عرض 60 عمق 80استاندارد 19 اینچ پنل..

10,854,000تومان

رک 4 یونیت عمق 45 اچ پی آسیا - Rack 4 Unit *45 HPA

رک 4 یونیت عمق 45 اچ پی آسیا - Rack 4 Unit *45 HPAاستاندارد 19 اینچقابلیت نصب 1 عدد فندرب جلو فریم د..

1,585,000تومان

رک 6 یونیت عمق 45 اچ پی آسیا - Rack 6 Unit *45 HPA

رک 6 یونیت عمق 45 اچ پی آسیا - Rack 6 Unit *45 HPAاستاندارد 19 اینچ قابلیت نصب 1 عدد فن در..

1,830,000تومان

رک 6 یونیت عمق 60 اچ پی آسیا - Rack 6 Unit *60 HPA

رک 6 یونیت عمق 60 اچ پی آسیا - Rack 6 Unit *60 HPAاستاندارد 19 اینچ قابلیت نصب 1 عدد فن در..

2,050,000تومان

رک 9 یونیت عمق 45 اچ پی آسیا - Rack 9 Unit *45 HPA

رک 9 یونیت عمق 45 اچ پی آسیا - Rack 9 Unit *45 HPAاستاندارد 19 اینچ قابلیت نصب 1 عدد فن در..

2,109,000تومان

رک 9 یونیت عمق 60 اچ پی آسیا - Rack 9 Unit *60 HPA

رک 9 یونیت عمق 60 اچ پی ای - Rack 9 Unit *60 HPAاستاندارد 19 اینچ قابلیت نصب 1 عدد فن درب ..

2,430,000تومان

رک ایستاده 17یونیت عمق 60 اچ پی آسیا - Rack 17 Unit *60 HPA

رک ایستاده 17یونیت عمق 60 اچ پی آسیا - Rack 17 Unit *60 HPAارتفاع 89 عرض60 عمق 60استاندارد 19 اینچ&n..

8,554,000تومان

رک ایستاده 17یونیت عمق 80 اچ پی آسیا - Rack 17 Unit *80 HPA

رک ایستاده 17یونیت عمق 80 اچ پی آسیا - Rack 17 Unit *80 HPAارتفاع 89 عرض 60 عمق 8استاندارد 19 اینچ&n..

9,638,000تومان

رک ایستاده 17یونیت عمق100 اچ پی آسیا-Rack 17 Unit *80HPA

رک ایستاده 17یونیت عمق 100اچ پی آسیا-Rack 17 Unit *100 HPAارتفاع 89 عرض 60 عمق 100استاندارد 19 اینچ&..

10,903,000تومان

رک ایستاده 27یونیت عمق 100 اچ پی آسیا - Rack 27 Unit *100 HPA

رک ایستاده 27یونیت عمق100 اچ پی ای - Rack 32 Unit *60 HPAارتفاع 134عرض 60 عمق 100استاندارد 19 اینچ&n..

15,150,000تومان

رک ایستاده 27یونیت عمق 60 اچ پی آسیا - Rack 27 Unit *60 HPA

رک ایستاده 27یونیت عمق 60 اچ پی ای - Rack 27 Unit *60 HPAارتفاع 134 عرض 60عمق 60استاندارد 19 اینچ&nb..

10,433,000تومان

رک ایستاده 27یونیت عمق 80 اچ پی آسیا - Rack 27 Unit *80 HPA

رک ایستاده 27یونیت عمق 80 اچ پی ای - Rack 27 Unit *80 HPAارتفاع 134 عرض 60 عمق 80استاندارد 19 اینچ&n..

11,915,000تومان

LiveZilla Live Chat Software